Впроваджуємо систему формувального оцінювання

29
Гру, 2019

Сутність формувального підходу пов’язана із систематичним відстеженням індивідуального просування школярів у процесі навчання для своєчасної корекції; з активним залученням учнів до процесу оцінювання власної діяльності. Її також можна укласти в алгоритм: формуємо оцінюючи – оцінюємо формуючи. Такий контроль спрямований на визначення ефективних шляхів прогресування конкретного учня у навчанні, мотивування його на здобуття максимально можливих результатів. Учитель перебуває не над учнем у цьому процесі, а поруч – допомагає перейти на вищу сходинку досягнень. Під час перевірки, наприклад, письмових робіт з’ясовується не те, скількох помилок припустився учень і на скільки меншим буде його бал від максимального, натомість, якого рівня він зміг досягти, на скільки вищим чи нижчим є нинішній результат порівняно з попереднім його ж результатом, а не з досягненнями інших дітей у класі, а також чи відповідає він очікуванням школяра. Це справді складна педагогічна задача, і для її розв’язання передусім необхідно змінити розуміння учасниками освітнього процесу функцій контрольно-оцінювальної діяльності. За формувального підходу більшого значення набувають діагностувальна, прогностична, мотиваційна, розвивальна, навчальна, коригувальна і виховна функції.

В англійській мові є два слова, які позначають оцінювання: assessment та evaluation. Українською їх перекладають одним словом – оцінювання. Формувальне і підсумкове оцінювання підпорядковані різним цілям:формувальне оцінювання (assessment) має на меті підвищити якість, підсумкове» оцінювання (evaluation) має на меті оцінити якість. Аналіз західних джерел дозволяє дійти висновку, що в країнах, які вже понад два десятиліття практикують компетентнісне навчання та формувальне оцінювання в школах, assessment та evaluation розділені чітко і зрозуміло: assessment оцінює процес, а evaluation – результат навчання.

Формувальне оцінювання застосовується для отримання даних щодо поточного стану для визначення найближчих кроків в напрямку покращення. Підсумкове оцінювання застосовується для визначення кількості вивченого матеріалу за пройдений період.

Оцінювання – це зворотній зв’язок. Воно дає вчителю інформацію про те, чому навчились учні і в якій мірі реалізовані поставлені навчальні цілі. Але на повну силу можливості оцінювання реалізуються лише, якщо воно використовується для того, щоб дати зворотній зв’язок учням.

Основні принципи формувального оцінювання: оцінка роботи учня, а не його особистості; пропонування чіткого алгоритму виведення оцінки, за яким учень може сам визначити свій рівень досягнення й визначити свою оцінку; акцент уваги на навчальних успіхах, на персональному прогресі учнів, а не на оцінці; оцінювання лише того, чому навчають, тому критерії оцінювання співвідносяться з конкретним вираженням навчальних цілей. Це непростий виклик для вчителів, бо компетентнісне навчання вимагає нових підходів до оцінювання.

Як учасники всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту (2019-2020) «Формування й оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої школи», який проходить у рамках програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», ми вчимося застосовувати елементи формувального оцінювання й вибудовуємо стратегію його впровадження. Важливо зрозуміти, що формувальне оцінювання впроваджується успішно в демократичному середовищі, яке формує громадянську культуру кожного учасника освітнього процесу.

Олена Вальчук

Популярні новини

Безпечний Інтернет

День безпечного інтернету Ця міжнародна календарна подія виникла за сприяння…

Позитивний мікроклімат в педколективі

  19.10.21р.  в ліцеї відбувся круглий стіл «Позитивний мікроклімат в пе…

НАКАЗ про організацію освітнього процесу

НАКАЗ про організацію освітнього процесу Розклад навчальних занять(додаток 1)…

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua