Про нас

Ковельська міська гімназія була відкрита 1 вересня 1997 року на виконання регіональної програми «Пошук, навчання і виховання обдарованої учнівської молоді «Творча обдарованість».

У вересні 2017 року гімназії присвоєно ім’я видатного українського діяча Олени Пчілки та перейменовано на комунальний заклад «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» на підставі рішення Ковельської міської ради Волинської області за № 28/43 від 17.08.2017р.

У червні 2020 року рішенням Ковельської міської ради Волинської області комунальний заклад «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» перейменовано на ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Ліцей здійснює інноваційну діяльність за такими напрямками:

 • Розвиток обдарованості ліцеїстів;
 • Профілізація старшої школи;
 • Впровадження інформаційних технологій;
 • Розвиток критичного мислення;
 • Участь у Всеукраїнській програмі освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»;
 • Участь у іноваційному проєкті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти» у 2018-2021 роках;
 • Участь у Всеукраїнській асоціації лідерів учнівського самоврядування «Сокіл»;
 • Участь у Всеукраїнському експерименті за інноваційним освітнім проєктом шкільна електронна бібліотека – «ШБІЦ-інфо»;
 • Участь у Міжнародних програмах та проєктах; міжнародне співробітництво.

У ліцеї створено умови щодо профільного навчання за такими профілями, як філологічний (іноземна філологія) та математичний. Зокрема,

 • враховано освітні потреби і природні нахили ліцеїстів(діагностика, анкетування учнів та їхніх батьків);
 • підібрано якісний кадровий склад педагогічних працівників;
 • створено матеріально-технічну базу ліцею;
 • здійснено навчально-методичне та нормативне забезпечення освітнього процесу;
 • налагоджено співпрацю з закладами вищої освіти та іншими освітніми установами; укладено договори про спільну навчально-наукову та педагогічну діяльність:
  • з Луцьким національним технічним університетом (кафедрою комп’ютерної інженерії);
  • Національним авіаційним університетом;
  • Волинським національним університетом імені Лесі Українки;
  • Рівненським регіональним центром Інституту обдарованої дитини НАПН;
  • Інститутом обдарованої дитини НАПН України;
  • Державним університетом телекомунікацій;
  • Київським міжнародним університетом.

Отож, ліцейна система допрофільної та профільної освіти є відкритою системою. Також проведено організаційно-методичні заходи щодо забезпечення профільності навчання:

 • врахування педагогічним колективом принципів особистісно зорієнтованого підходу;
 • вивчення перспективного педагогічного досвіду роботи ліцеїв України та освіти за рубежем;
 • участь у міських, обласних, регіональних, Всеукраїнських семінарах з даних проблем.

Добір змісту й організація профільного навчання здійснюється на основі застосування та поєднання основних принципів профільного навчання:

 • принципу діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою обґрунтованої орієнтації на профіль навчання; розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями й нахилами);
 • принципу варіативності та альтернативності (освітніх програм, технологій навчання й навчально-методичного забезпечення);
 • принципу наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою та профільним навчанням);
 • принципу гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, зокрема при потребі дистанційного та індивідуального навчання; забезпечення можливості зміни профілю).

Організація навчальної діяльності

У ЛІЦЕЇ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  діє 16 класів, у яких навчається 410 учнів. У 5-9-х класах здійснюється допрофільна підготовка, починаючи з 5-го класу, поглиблено вивчається англійська мова та математика відповідно до профільної спрямованості класів у майбутньому. У старшій школі функціонує 2 класи філологічного профілю (іноземна філологія), 2 математичного профілю. Робочий навчальний план ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ на 2021-2022 навчальний рік передбачає роботу установи за п’ятиденним навчальним тижнем для 5-11-х класів.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план містить усі предмети інваріантної складової.

Навчальні плани класів математичного та філологічного спрямування забезпечують наступність у навчанні. Робочий план був складений за результатами моніторингу якості базової та повної загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом ліцею рівнів психофізіологічних можливостей учнів в рамках психолого-педагогічного експерименту, соціальному запиту учнів, побажань учнів, батьків. Відповідно до запитів батьків, у 2021-2022 н.р. у класі математичного спрямування відкрито групу з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови.

Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням особливостей організації освітньої процесу та індивідуальних освітніх потреб, інтересів та нахилів учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, а також з метою забезпечення безперервної освіти. Варіативна складова навчального плану використана на

 • підсилення предметів інваріантної складової (української, англійської та німецької мови у класах філологічного спрямування; української, англійської мови та математики у класах математичного спрямування)
 • запровадження факультативів та курсів за вибором.

Питання змісту годин варіативної складової обговорюються на засіданні педагогічної ради. Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних грунтовних знань та умінь з української мови. Відповідно до методичних рекомендацій щодо ефективного використання варіативної складової з української мови та літератури уже в 5-8 класах впроваджено елементи допрофільної підготовки школярів з української мови та літератури, що дає змогу максимально враховувати індивідуальні розумові особливості учнів, готувати до зовнішнього незалежного оцінювання та виявити їхні інтереси й нахили до певних предметів з метою профорієнтації: «Орфографічний практикум», «Практикум із синтаксису української мови».

У профільних класах іноземної філології продовжується вивчення спецкурсів «Країнознавство Англії, США», «Література Англії, США», «Ділова англійська мова» у математичних –  «Основи програмування», введено новий курс за вибором «Фінансова грамотність». Під час розподілу годин варіативної складової навчального плану у 5-11 класах враховано не лише пізнавальний аспект курсів за вибором, а й розвивальний та виховний та враховано участь у проєкті «Демократична школа». З цією метою організовано вивчення загальнорозвиваючих курсів за вибором: «Основи поетичної творчості», «Країни Євросоюзу», «Основи журналістики».

Допрофільна та профільна підготовка учнів відповідно до робочого навчального плану дає змогу повніше реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів та потреб учнів, орієнтації ліцеїстів на майбутню професію.

Smart School

Комунальний заклад «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» першою на Волині одержала почесний  статус Smart School від MM Publications. Вчителі англійської мови вже не перший рік використовують автентичні підручники британських видавництв, що підвищує мотивацію учнів до навчання, сприяє розвитку комунікативних вмінь та дає чудові результати під час складання ЗНО. Урочиста презентація нового звання відбулась на святковій лінійці 1 Вересня 2017.

Ця нова унікальна програма підтримки для державних та приватних навчальних закладів України Smart School від видавництва MM Publications спрямована не лише на підвищення рівня знань учнів, але й професійний розвиток вчителя і зростання престижу навчального закладу. Між компанією  «Лінгвіст», яка є офіційним представником MM Publications в Україні,та  Ковельською міською гімназією була налагоджена  співпраця, в рамках якої  проводяться тренінги для вчителів  м. Ковеля, де презентуються  новинки підручників та практичні поради, інновації у сфері викладання англійської мови.

Express Digi School

5 листопада 2018 року КЗ “Ковельська міська гімназія” присвоєно статус Express Digi School від видавництва  Express Publishing. Відповідно до партнерської програми наш навчальний заклад отримав наступні переваги:

 • Користування онлайн платформою для вчителів/батьків/учнів expressdigibooks;
 • Навчально-методичну літератури для бібліотеки гімназії;
 • Методичну підтримку педагогічного колективу кваліфікованими тренерами видавництва.

Міжнародний статус eTwinningSchool

Лідерські позиції на європейському рівні в таких напрямах як

 •  використання інноваційних освітних практик,
 •  задіяння новітніх ІКТ на різних етапах діяльності,
 • створення  безпечного інтернет – середовища;
 • створення умов для професійного розвитку вчителів,
 • популяризація співпраці на рівні школи, місцевої громади, країни, світової спільноти.

Відповідно, це все відкриває нові можливості міжнародної співпраці та професійного розвитку для нашого закладу освіти.

 

Our school has been awarded with the eTwinning School Label 2021-2022 and this is a great achievement by the eTwinning team in our school!

The official announcement is made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission’s news channels.

We can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on our school’s website.

Член спільноти демократичних шкіл Європи (MembersoftheDemocraticSchools
Network)

            власний  web сторінку  на  ‘FreetoSpeak, SafetoLearn-DemocraticSchoolsforAll’ website. https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/school-projects

“Free to Speak – Safe to Learn” Democratic Schools for All is a Council of Europe project for schools all over Europe. 

The main aim of the project is to highlight the commitment to democratic values and principles in the life and culture of schools in Council of Europe’s member states.

The Council of Europe has developed the Reference Framework of Competences for Democratic Culture, which sets out, for the first time, the core values, skills, attitudes and critical knowledge and understanding that every citizen needs in order to be active in a democratic society.

Individuals are not born with these competences; they need to be learned. The project draws on the work done in many schools for a Culture of Democracy and, through the lens of the Framework, aims to provide a “common working language” for schools all over Europe.

The Project Free to Speak – Safe to Learn” Democratic Schools for All‘ is related to the work of the Education Department which is part of the Directorate of Democratic Participation within the Directorate General of Democracy (“DGII”) of the Council of Europe.

https://www.coe.int/documents/38367616/0/Campaign_logo_color_EN.png/0451fe82-fca4-6277-8cf1-bff0aeccab06?t=1536053751000

 

 

Контакти:

Наша адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua

5 2 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x