Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю

12
Бер, 2021

9 березня 2021 року педагогами Ліцею в особі директора Вальчук О.І., учнями в особі  президента  учнівського співуправління, батьками здобувачів освіти в особі голови Ради Ліцею Рабко С.А. підписаний Меморандум співпраці між учасниками освітнього процесу, який було схвалено  на засіданні       педагогічної ради та ради учнівського співуправління.

Меморандум – це документ, який  має спростити спілкування між усіма учасниками освітнього процесу та ухвалення рішень у ліцеї. Він складається з трьох розділів:

Перший розділ присвячено правилам та регламентам, яких не вистачає для врегулювання щоденного життя та розпорядку, які спільнота ліцею  має напрацювати сама, та правам усіх учасників освітнього процесу

Другий розділ стосується підвищення ефективності освітнього процесу.

Третій розділ присвячено безпеці в ліцеї, сприятливому фізичному середовищу та комфортній психосоціальній атмосфері.

Плідна співпраця між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на таких твердженнях:

«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства» (Загальна декларація прав людини, ст. 1).

«Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод»(Загальна декларація прав людини, ст. 26 п.2).

«Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання» (Декларація прав дитини (ухвалена резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року).

«Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству…»    (Закон України “Про освіту” (№ 2145-VIII від  05.09.2017року).

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу. Положення про дотримання академічної доброчесності встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.(Cхвалено рішенням педагогічної ради КЗ «Ковельська міська від 30.08.2019 (протокол № 3 від 19.06.2019р).

Ми, вчителі, батьки і учні,виходимо з того, що:

  • головним принципом співпраці всіх учасників освітнього процесу є принцип дитиноцентризму, тобто орієнтація на потреби учня;
  • освітній процес ґрунтується на співпраці вчителів, батьків та учнів. Саме взаємодія в межах трикутника “учень-учитель-батьки” створює простір для сучасної ефективної освіти;
  • в основу співпраці між усіма учасниками освітнього процесу мають бути покладені принципи педагогіки партнерства як складової концепції Нової української школи:

– повага до особистості;

– доброзичливість і позитивне ставлення;

– довіра у відносинах;

– діалог – взаємодія – взаємоповага;

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

– принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

  • взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та  насильства;
  • співпраця має відбуватись на засадах обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін;
  • усі учасники освітнього процесу відповідно  користуються правами і свободами, зазначеними в Конституції України;
  • дії та поведінка всіх учасників освітнього процесу в просторі Ліцею та поза ним ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України.

Популярні новини

Безпечний Інтернет

День безпечного інтернету Ця міжнародна календарна подія виникла за сприяння…

Позитивний мікроклімат в педколективі

  19.10.21р.  в ліцеї відбувся круглий стіл «Позитивний мікроклімат в пе…

НАКАЗ про організацію освітнього процесу

НАКАЗ про організацію освітнього процесу Розклад навчальних занять(додаток 1)…

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua