Формуємо соціально активну особистість гімназиста.

05
Гру, 2019

03.12.2019р. відбувся круглий стіл з елементами тренінгу «Соціальна активність старшокласників в умовах демократичних змін гімназії»

Формування соціально активної особистості школяра була завжди актуальним завданням освітнього закладу у різні епохи, історичні періоди.

Змінюються історичні епохи, освітні парадигми, змінюється і соціум. Отже, і наш випускник має бути адаптованим до запитів сучасного суспільства. Всі учасники круглого столу виявили одностайну зацікавленість у кінцевому результаті нашої спільної справи – формування соціально активної особистості.

Під час проведення круглого столу було акцентовано увагу присутніх на визначення поняття «соціальна активність старшокласника», яке пропонують науковці. Більшість із них визначають соціальну активність як складну структуру: вона характеризується потребою до дії, реалізується в соціально-значущій діяльності, спрямованій назовні, і якій притаманні соціально-ціннісні вчинки і поведінка; інтересами, що відображають особистісні утворення, які інтегрують раціональне й емоційне начало і які визначають спрямованість людини на предмети і явища дійсності, а також мотивами її дій.

В юнацькому віці поступово відбувається зростання соціальної активності, пов’язане з переходом старшокласників у позицію активного суб’єкта соціальних відносин, відповідно до обсягу соціальних зобов’язань , соціального досвіду та ефективності процесу виховання та самовиховання.

Саме в цей, відповідальний для особистості старшокласника період, зростає роль вчителя, наставника, який спроможний все зрозуміти, підтримати, націлити на конструктивну діяльність, поділитись власним досвідом.

Про соціальну активність, як шлях вирішення проблеми виховання особистості ХХІ століття говорила Качинська Г.В.,(кл.кер. 4В класу). Галина Віталіївна ознайомила присутніх з широкомаштабним досвідом в Харківській області, де вся громада, школи, учні, батьки були учасником соціального проекту, поінформувала числові характеристики досягнутих результатів.

Про основні критерії соціальної активності старшокласників розповіла присутнім Шворак Р.С., заступник директора з ВР. Зокрема, було підкреслено тезу, що конкретні соціально зрілі вчинки старшокласників є мірилом їх соціальної активності. Було зазначено, що соціальна активність старшокласників розпочинає формуватись ще в молодших школярів і в середній ланці.

Приступчук З.В., (кл.кер. 6А класу) розповіла про виховання соціальної активності старшокласників; поділилась власним досвідом роботи, навела конкретні приклади діяльності учнів, яким доручалась суспільно-важлива справа і вони повинні були продемонструвати самостійність, ініціативу, винахідливість.

Самчук Л.Г., (кл.кер. 6А класу) розповіла про методику виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності. Зокрема, проектну діяльність вчитель запроваджує на уроках фізики (короткочасні проекти), і у виховній роботі (довготривалі проекти); в останні два роки в діяльності вчителя чільне місце посіли STEM-проекти. Участь в кожному з проектів формує в учнів соціально активну особистість.

Про становлення соціальної зрілості старшокласників під час занять фізичною культурою і спортом повідомив Горбунов Є.С., ( вчитель фізичної культури і Захисту Вітчизни).

В завершальній частині круглого столу було проведено тренінгові вправу з використанням методу розміщення (Placement method), яка виявила поінформованість, бачення, включення присутніх педагогів у формування соціальної активності старшокласників.

Кожній з п’яти сформованих груп було запропоновано для опрацювань одне з питань:

  • Яким чином можна розвивати соціальну активність старшокласників на уроках і в позаурочний час.
  • Форми соціальної активності старшокласників.
  • Чинники, які впливають на соціальну активність старшокласників.
  • Шляхи підвищення соціальної активності старшокласників.
  • Портрет соціально активного старшокласника.

Після обговорення в групах відбулась презентація напрацювань кожної з груп. Підготували і провели тренінгову вправу голова предметної комісії вчителів іноземних мов Гарбуз В.Р., і практичний психолог Мельничук О.Б.

Сподіваємося, що все почуте і обговорене про соціальну активність старшокласників, буде використано у практичній діяльності педагогів гімназії

КвятковськаК.І., заступник з НВР

Популярні новини

Безпечний Інтернет

День безпечного інтернету Ця міжнародна календарна подія виникла за сприяння…

Позитивний мікроклімат в педколективі

  19.10.21р.  в ліцеї відбувся круглий стіл «Позитивний мікроклімат в пе…

НАКАЗ про організацію освітнього процесу

НАКАЗ про організацію освітнього процесу Розклад навчальних занять(додаток 1)…

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua