Методична робота

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Розбудовуючи науково-методичну роботу в ліцеї, ми намагаємось забезпечити повноту і цілісність системи, реалізувати основні завдання і зміст науково-методичні роботи з педагогічними кадрами.

Напрямки науково – методичної роботи

 •      аналіз забезпечення психофізичного здоров’я педагогів та учнів, стану викладання предметів та навчальних курсів, підготовка рекомендації щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів;
 •       створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
 •       керівництво роботою методичних утворень і кафедр та координація їх діяльності;
 •       проведення науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей  педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
 •       залучення педагогів до науково-дослідницької роботи;
 •       узгодження і введення нових освітніх технологій та систем;
 •       координація змісту науково-методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ регіону.       ​

Календар методичної роботи ліцею

План-графік підвищення кваліфікації 2022р.

з 09 по 11 лютого відбувся міський етап ХХVII обласної виставки “Творчі сходинки педагогів Волині”. Педагоги Ліцею подали на виставку наступні матеріали: Анотований каталог

Підвищення кваліфікації педагогів 2021р.

 

Предметні методичні комісії ліцею:

 •       Української мови і літератури
 •       Світової літератури та суспільних наук
 •       Іноземних мов
 •       Природничих дисциплін
 •       Математики та інформатики
 •       Виховання і розвитку

Творчі групи:

В структурі методичної роботи ліцеюзначне місце займає діяльність постійно діючих семінарів, творчих груп, ініціативних груп та інших методичних осередків. Це, так звані, міжпредметні методичні утворення, які об’єднують в собі відносно сталі групи педагогів, які працюють над визначеною методичною проблемою.

 •                  ІГ “Управління іноваційними процесами вчителів ліцею”
 •                  ТГ “Здоров’язберігаючі технології”
 •                  ІГ “Управління соціальними процесами”
 •                  ТГ “Управління ресурсами”
 •                  ТГ “Моніторингова служба ліцею”
 •                  ТГ “Школа молодого педагога”
 •                  ТГ “Проектування освітнього процесу”
 •                  Методичне об’єднання класних керівників
 •                  ІГ “Пошук вивчення узагальнення ППД”

                                            ​​

Інноваційні технології навчання

Вчителі ліцею активно включились в процес вивчення, апробацію їх, впровадження їх елементів в свою діяльність, розробку власних технологій і поширення набутих знань і навичок в процесі обміну досвіду при проведенні відкритих уроків.

Інноваційні технології все більш активно впроваджуються в навчальний процес. Перевагу віддають інтерактивним формам і методам роботи вчителі зарубіжної літератури, іноземної мови, української мови і літератури, музики, природничих дисциплін.

Набуває розповсюдження застосування інформаційних технологій, методу проектів, використання  проблемно-пошукової технології, технологію різнорівневої диференціації навчання, технології формування творчої особистості та технології навчання в процесі дослідження.

Здійснювана в ліцеї методична робота сприяє підвищенню професійної компетентності членів педколективу, сприяє активному їх залученню до участі у професійних конкурсах, виставках.

Вчителі ліцею щороку беруть участь у конкурсі «Вчитель року».

Традиційно вчителі ліцею беруть участь в обласній виставці «Творчі сходинки педагогів Волині».

Творчі доробки вчителів ліцею друкуються в журналі «Пошук», у фахових журналах, газетах.

/презентація/

Матеріали семінару-практикуму «Особливості підходу до учнів з різними типами темпераменту при організації особистісно-зорієнтованого навчання»

 

Проблемне питання ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ  на 2017-2022 н.р.

«Демократизація освітнього середовища ліцею в системі управління якістю освіти»

Етапи реалізації проблемного питання, завдання та очікувані результати

 

Очікувані результати :

5 етап:

– забезпечення достовірної та різнопланової інформації про задоволення якістю освітніх послуг;

– аналіз та оцінка досконалості системи управління якості освіти в умовах демократично освітнього середовища.

4 етап:

– створення позитивного іміджу довіри до ліцею;

– зміцнення партнерських стосунків між закладами, батьками та громадськістю;

– розвиток педагогіки співробітництва як складової європейської освіти;

– активізація діяльності ліцею в міжнародному та європейському освітніх просторах;

3 етап:

– впровадження інноваційних технологій навчання й виховання та сучасних педагогічних концепцій на демократичних засадах;

– удосконалення системи виховної-роботи в умовах соціалізації особистості в суспільстві;

– забезпечення санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності кожного учасника навчально-виховного процесу;

– розширення інформаційно-освітнього простору гімназії.

2 етап:

– апробація та оцінка моделі розвитку культури демократії в гімназії;

– корекція політики гімназії з питань якості освіти на основі моніторингу розвитку й ефективності системи управління якості освіти;

– ефективне управління ліцеєм, розвиток громадської активної моделі закладу.

1 етап:

– застосування і дієвість моделі системи управління якістю освіти;

– залучення / або активна участь усіх учасників навчально-виховного; процесу в управлінні гімназією;

– створення стратегії діяльності гімназіїв галузі якості освіти на демократичних засадах.

 

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua